Resurssnål konstruktion

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Arbetspaket för byggnadsindustrin

Inom byggnadsprojekten har man tidigare använt sig av metoder för projekthantering. De uppvisar dock fortfarande okontrollerade förseningar, kostnadsöverskridningar och andra tecken på ineffektivitet. Det finns ett behov av att justera och ändra dessa projekhanteringsmetoder. Construction Work Package gör det möjligt för projektledare att definiera arbetspaket som inkluderar sådan nödvändig information som instruktioner, material, utrustning och projektsekvenser för att eliminera ineffektivitet.

Arbetspaketet i 3DEXPERIENCE-lösningen Lean Construction kommer snart att möjliggöra tillgång till de senaste leverablerna av vilken typ som helst, oavsett om det rör sig om CAD, BIM, eller IFC. Det är fråga om dokumentens livscykel och att tillhandahålla assistans inklusive kreation, godkännande och lagring på elektronisk väg, vilket möjliggör statusrapporter för dokumentleverans i realtid med varningar och påminnelser som kan integreras med projektschemat för rapportering om projektets framskridande i realtid, samt mätningar.

Fördelar och starka sidor:

  • Möjliggöra samarbete mellan kontor över hela världen.
  • En klar bild av tekniska processer i realtid, detektion av risker på ett tidigt stadium och undvikande av förseningar i tidsschemat.
  • Projektansvariga kan få åtkomst till alla typer av tekniska leverabler, var som helst.
  • Multi-CAD-integrering för källdata – arbete med existerande filer och BIM-modeller.
  • Livscykelhantering av dokument. 
  • Digital godkännandeprocess online.
  • Överföringshantering / åtkomstkontroll.
  • Översikt av leveransstatus.
  • Integrerad med projektscheman.