Samverkande resurssnål och säker innovation

Industrialiseringen av byggnadsindustrin möter dagens krav för en bättre framtid.

Vi tillhandahåller ett omfattande urval av lösningar för processhantering, konstruktion, projektering och processplanering. Varje lösning kan implementeras individuellt för att lösa specifika administrativa eller tekniska problem. Dassault Systèmes hjälper företagen inom byggnadsbranschen i deras strategiska initiativ för att omvandla deras processer angående utveckling, konstruktion, och samverkan inom företaget. Välj mellan följande processområden för mer information.

Fördelar och starka sidor:

  • Använd fria professionella CAD-program i 2D för att frigöra budget som kan ominvesteras i sofistikerad 3D-modellering.
  • Dela information och kommunicera på ett effektivt sätt vid samarbete på buggnadsprojekt.
  • Utvärdera konstruktionsalternativ med sofistikerad 3D-modellering och simulering för att optimera prestationer och konstruktionskrav.
  • Utvärdera olika alternativ av konstruktionsmetoder som integrerar konstruktion och utförande av 3D-modeller och simuleringar för att optimera det bästa utförandet med hög kvalitet , säkerhet och resurssnålt genomförande.
  • Instruera byggnadsföretagen i arbetssekvenser, säkerhets-, monterings- och driftprocedurer. Simulera och upptäck den bästa installationen samt driftalternativ.
  • Använd kunskap som samlats in under konstruktionen och byggnadsutförandet för att maximera långsiktig byggnadeffektivitet.