Ideation & Concept Design for Automotive

Öka kreativiteten och samordna det globala samarbetet på en integrerad och flexibel plattform

Allteftersom den internationella konkurrensen inom transportindustrin intensifieras, söker OEM-företag och leverantörer snabbt nya alternativ för att driva på marknadslanseringen av sina nya produkter, samordna sina konstruktionsprocesser och enhetliggöra det internationella samarbetet inom sina ekosystem för utveckling.

Lösningen Ideation & Concept Design for Automotive som körs på plattformen 3DEXPERIENCE® och V6, gör det möjligt för industriella konstruktörer att optimera sin kreativitet, driva på samarbetet och utnyttja innovativa nya funktioner inom en säkrad, cloud-baserad utvecklingsmiljö. Interna och externa medarbetare i företaget  kan arbeta tillsammans för att utforska nya idéer, dela granskningar i realtid och göra snabba framsteg i riktning mot en framgångsrik produktion.

Dassault Systemes plattform 3DEXPERIENCE är den första cloud-baserade lösningen för innovationshantering på begäran. Den driver på öppen innovation, underlättar utvecklingen av optimala idéer och automatiserar kommunikation och hantering av konstruktionsinformation för konstruktörer, ingenjörer och projektledare.

Avsikten med den industriella lösningen Ideation & Concept Design for Automotive är att integrera tekniska konsulter och produktformgivare i samarbetsprocessen, tillsammans med OEM-företag och deras utvecklingspartner, för att optimera och påskynda innovationen.

Den här nya och unika lösningen omdefinierar arbetsflödet för den industriella konstruktionen. Den stärker kreativiteten, möjliggör bättre och snabbare konstruktionsbeslut, stöder samarbete i realtid och förbättrar produktkvaliteten. Era arbetsteam kommer att producera avancerade koncept snabbare och mer effektivt, samtidigt som den reducerar kostnader för IT-hantering.

Upptäck värdet med lösningen Ideation & Concept Design for Automotive:

  • Enhetliggör arbetsflödet för idéer och industriell konstruktion, med 3D-åtkomst för alla medarbetare
  • Säkra samarbetet på en enda integrerad plattform för åtkomst var och när som helst.
  • Samordna konstruktion och tekniskt samarbete i det internationella utvecklingsnätverket
  • Använd denna flexibla integrerade lösning för att kapitalisera företagskunskap, förbättra produktiviteten och utforska mer innovativa konstruktionsvägar.