On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Samverkande leveranskedja

Hantera leverantörsnätverket

Leverantörerna är viktiga för att sjöfarts- eller offshoreprojekt ska slutföras eftersom de tillhandahåller mellan 50 till 80 % av en produkts värde. Varven måste kunna samordna och hantera sina omfattande nätverk av leverantörer på ett förenklat och produktivt sätt med lösningar för att hantera kostnader, kvalitet och leveransplanen för var och en av dem, oavsett var de befinner sig. Det är viktigt för varven att hantera upphandlingsprocessen smidigt, samordna leverantörernas aktiviteter och övervaka bidragen från var och en av dem.

On Time To Sea levererar en samarbetsmiljö för att effektivt planera och hantera upphandlingsprocessen, inklusive budgivning, utvärdering och förhandling, genom hela projektet för att se till att det levereras i tid, håller sig inom budgeten och har förväntad kvalitet. On Time To Sea gör det möjligt för varven att effektivt dela information med leverantörer, oavsett var de befinner sig, genom tillgång i realtid till aktuell produktinformation med lämpliga säkerhets- och exportkontroller för skydd av immaterialrätt.

 

Viktiga höjdpunkter och fördelar:

  • Kvalificera leverantörer och hantera listan över godkända och utvalda leverantörer som följer företagets inköpsstandarder
  • Hantera leverantörsprestanda via poängkort
  • Centralisera och standardisera samverkande inköp på en enda plattform för förbättrad kvalitet och lägre driftskostnader
  • Hantera RFx-processen hela livscykel
  • Dela aktuell information med leverantörer på ett säkert sätt
  • Hantera immaterialrätts- och exportkontroll
  • Övervaka leverantörens leveransstatus när som helst, var som helst för att behålla kontrollen över slutleveransschemat