"On Time To Sea"

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Programhantering

Planera, hantera och övervaka projektaktiviteter

Varven pressas ständigt att följa eller ligga före schemat. Med program som kostar miljontals dollar och kontrakt som övergår till en fast kostnad är det viktigt att övervaka och hålla kostnaderna nere tills fartyget eller plattformen levereras. Det kräver strikt process- och resursplanering över ett omfattande nätverk av intressenter för att säkerställa att leverans sker i god tid och i enlighet med budgeten.

On Time To Sea förser dig med en rollbaserad och integrerad programhanteringsmiljö för att samordna hela ekosystemet och effektivt planera, hantera och följa upp projektaktiviteter internt och i hela leveranskedjan. On Time To Sea föser dig med en korrekt översikt i realtid av projektets status och främjar tillgängligheten till projektinformation med realtidspaneler och affärsmått. Projektens resurser, budgetar och risker hanteras effektivt för att minska tiden till marknaden och leveranser i enlighet med budgeten.

On Time To Sea gör det smidigt att genomföra projekt genom att effektivt hantera tekniska förändringar och analysera deras konsekvenser för scheman, identifiera potentiella problem, minska risker, fatta välgrundade beslut samt vidta korrigerande åtgärder i tid för att undvika att projektet kör över tiden.

On Time To Sea förser de företag i sjöfarts och offshoreindustrin vars produkter ”konstrueras på beställning” och är till stor del kundanpassade med en stark avancerad process för att formellt hantera kontrakt, resultatposter i kontrakt, förslag och produkter.

 

Viktiga höjdpunkter och fördelar:

  • Planera och hantera projektaktiviteter med globala partners och leverantörer på ett effektivt sätt
  • Övervaka projektstatus med avseende på schema och budget
  • Hantera och samordna fysiska och mänskliga resurser på ett effektivt sätt
  • Fatta välgrundade beslut baserade på aktuell projektstatus
  • Hantera och spåra kravändringar
  • Hantera kontrakt och produkter
  • Hantera risker