On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, var som helst

 

I ett starkt konkurrensutsatt landskap där köpare söker de mest kostnadseffektiva lösningarna är varven under stor press att minska sina kostnader och snabba upp tiden till marknaden samtidigt som de bygger allt mer komplexa fartyg eller plattformar och förbättrar prestanda. För att behålla en konkurrensfördel förväntar sig varvscheferna att deras organisationer ska integrera och konsolidera befintliga affärsmetoder och teknik för att främja en effektiv programhantering och fostra samarbete.

Baserat på 3DEXPERIENCE-plattformen, tillhandahåller On Time To Sea Industry Solution Experience en integrerad miljö som införlivar branschspecifik semantik för planering och hantering av komplexa marina och offshoreprojekt med en interaktiv 360 graders vy.

Med On Time To Sea kan varven delta i samarbetsprojekt inom planering, övervaka projektstatus och prestanda över sina utökade ekosystem, inklusive leverantörer, för att säkerställa en säker spårbarhet av krav genom projektet. Genom att strömlinjeforma informationsflödet för effektiv projekthantering blir det lättare att nå det som är första prioritet: leverans i tid och inom budget.

 

 

"On Time To Sea" industrilösningens värde:

  • Förkorta tiden till marknaden
  • Leverera inom budget
  • Förbättra ekosystemets effektivitet med IP-skydd
  • Förbättra produktkvaliteten genom kravspårbarhet