Offshore

Hur kan man vara säker på att utvunnen olja och gas transporteras på ett säkert och effektivt sätt? Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar dedikerade för Sjöfarts- & offshoreindustrin gör det möjligt att möta dessa utmaningar.

Bygg intelligenta och säkra oljeplattformar och fartyg

Moderna offshore-fartyg underlättar processen av raffinering av råvaror som olja och gas genom att förbehandla dem på plats innan de lagras för transport. Politiska, ekonomiska och PR-intressen dikterar kraven ytterligare på integritet och neutralitet för miljön vad gäller transport av olja och gas.

På dessa grunder står konstruktörer och skeppsbyggare av dessa komplexa fartyg inför nya utmaningar i konstruktionsprotokollen. Utmaningarna inom konstruktion och teknologi är ofantliga och kräver verktyg som kan hjälpa dem i sina uppgifter utan avbrott eller förseningar.

Plattformen 3DExperience dedikerad för offshore-sektorn gör det möjligt att framgångsrikt överkomma dessa svårigheter och möta kraven från ägarna till oljeplattformarna och till och med förekomma dem.