Fritids- och arbetsbåtar

Hur möter man de höga förväntningarna från ägare till fritids- och arbetsbåtar samtidigt som man optimerar driften? Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar dedikerade för Sjöfarts- och offshoreindustrin gör det möjligt att möta dessa utmaningar.

Bygg intelligenta och optimerade fritids- och arbetsbåtar

Båtägare är, kanske inte överraskande, bland de mest krävande kunderna som finns. Båtkonstruktörer och båtbyggare måste därför på ett säkert sätt och till en rimlig kostnad kunna införliva avancerade integrerade teknologier i en fritidsbåt som måste vara anpassbar men ändå byggbar, inom överskådlig tid och budget. Arbetsbåtar, å andra sidan, står inför utmaningen att integrera mer och mer teknologi i ständigt minskande utrymmen, allt på en mycket snäv budget. Svårigheten för båtbyggare är att få fartygen från konceptfasen, genom klassificering och ut på marknaden så snabbt som möjligt till minsta möjliga kostnad, och för att genomföra den drömmen måste de kunna räkna med en integrerad uppsättning verktyg.

Plattformen 3DExperience dedikerad för sektorn fritids- och arbetsbåtar gör det möjligt att möta dessa utmaningar och tillfredsställa kundernas behov, och kunna ge dem en unik upplevelse som svarar mot förväntningarna och till och med därutöver.