Designed For Sea

Konstruera, optimera, validera och certifiera – Forma på ett effektivt sätt sjöfartsprojektets DNA

 

Ägarna kräver högre värde samt allt större och mer attraktiva fartyg och plattformar i sin strävan att sticka ut och ge konsumenterna en medryckande upplevelse. Det är grundläggande för varvsindustrin att kunna förnya sig för att uppfylla alla dessa kundkrav och de alltmer krävande reglerna samtidigt som man effektivt ska hantera den tillhörande komplexiteten, riskerna och kostnaderna.

Designed For Sea Industry Solution Experience tillhandahåller en beprövad lösning för grundläggande design. Den hjälper flottarkitekter, sjöfartsingenjörer, designers, varv och deras leverantörer att definiera, simulera, analysera och validera den optimala designen från en optimal kombination av stil, innovation, avancerade tekniker och höga prestanda samtidigt som man följer industriregelverk och klassificeringsstandarder. Designed For Sea hjälper projektets intressenter uppnå en bra design och minska antalet kostsamma, tidskrävande omarbetningar genom att experimentera med alternativa scenarion tidigt i designprocessen med avancerad 3D-simulering och analys i realtid.

Baserat på 3DEXPERIENCE-plattformen kan Designed For Sea på ett unikt sätt koppla ihop krav, förordningar, projektplanering och sjöfartsingenjörer genom hela designprocessen med full spårbarhet, vilket förbättrar produktiviteten, kostnadseffektiviteten och ekosystemseffektiviteten i en alltmer konkurrensutsatt miljö.

Upptäck fördelarna med "Designed For Sea"

  • Erhåll en framstående design
  • Tillgodose kundernas krav
  • Uppfyll standarder och föreskrifter
  • Förbättra designproduktivitet
  • Sänk kostnaderna
  • Förbättra ekosystemets effektivitet