On Time To Sea

On Time To Sea hjälper skeppsvarven att planera, hantera, spåra och koppla upp sig var som helst och när som helst.

Samarbete med leverantörskedjan

Samarbeta och upprätthåll kontakten med era leverantörer

Leverantörer är avgörande för framgången för vilket skeppsvarv som helst, och varven behöver därför ha ett nära samarbete med hela leverantörskedjans ekosystem för att samordna alla bidrag och säkerställa att deras fartyg levereras i tid. 'On Time To Sea' har en integrerad lösning för hela livscykeln av RFx-processer i en enda samverkande miljö. On Time To Sea gör det också möjligt för leverantörerna att få en säker åtkomst till produktinformationen vilket främjar ett effektivt samarbete.

Huvudsakliga fördelar:

  • Minskar kostnaden av komponenter och tjänster som inte ingår i företagets grundläggande kompetenser
  • Främjar en effektiv och säker delning av konstruktionsinformation med leverantörerna
  • Gör det möjligt att dela arbetet med leverantörerna men att behålla kontrollen över leveransdatum
  • Hanterar försörjningen av större utrustning med hjälp av internationella leverantörer för att möta kraven på komponenter med högre kvalitet till minsta möjliga kostnad