Medicinteknik

3DEXPERIENCE är en katalysator för innovationen som gör det möjligt för alla inblandade att delta i innovationsprocessen, och på så sätt bidra till en värdeökning för slutkunden.

Stimulera innovationen med integrerade lösningar

Ökade regelmässiga kontroller ställer höga krav på tillverkare av medicinsk utrustning för att garantera total säkerhet och kvalitet. Antalet varningar från reglerande myndigheter ökar, och den tid och budget som tillverkarna ägnar åt regelmässiga aktiviteter ökar i samma proportion. Faktum är att en tredjedel av nya tjänster inom F&U i medicintekniska företag berör kvalitet och regelöverensstämmelse och en fjärdedel av utgifterna inom F&U går till reglerande verksamhet. Den tid och de kostnader som krävs för att erhålla auktorisering för marknadslansering är på uppgång, medan antalet godkända ansökningar i första instansen har rasat nedåt.

Ledarna inom medicinsk utrustning behöver en miljö för att hantera kritiska aspekter av sin verksamhet och för att stimulera innovationsprocessen. Framgångsrika företag kan positionera sig för att dynamisera sina projekt genom att utnyttja strukturerad affärsinformation baserad på feedback från kunder, leverantörer eller intern beprövad metodik, medan man behandlar regelöverensstämmelsen som en tillgång i utvecklingsprocessen, snarare än ett besvärligt krav. Med andra ord bör överensstämmelse och innovation bli komplementära processer snarare än konfliktuella.

Dassault Systèmes har en lång historia bakom sig inom industrin för medicinsk utrustning när det gäller att skapa och lansera avancerade innovationer. För utrustning med olika grader av komplexitet, och från små till stora internationella företag som arbetar med leverantörer, kan våra lösningar påskynda innovationstempot medan man upprätthåller full kvalitet och minskar risken för brist på regelöverensstämmelse.