Licensed to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevand av regelverk

Controlled Document Excellence

Optimera dokumenthantering och efterlevnad

Strikt global regelverkstillsyn intensifierar trycket eftersom företag kämpar för att få ut sina produkter på marknaden samtidigt som de uppfyller lagstadgade krav. Fel leder inte bara till produktförseningar utan äter ofta på företagets anseende vilket påverkar marknadsandelar och vinster. Att hitta sätt att öka intäkterna, samtidigt som man behåller regelefterlevnaden och höga nivåer av produktsäkerhet är viktigt för att bibehålla konkurrensfördelen. Regelefterlevnad är ett tillstånd, inte en händelse.


Licensed to Cure for Medical Device (kvalitetsbaserad dokumentstyrningsprocess) optimerar dokumenthanteringen i en flexibel elektronisk ändringsstyrningsprocess som möjliggör samarbete över hela företaget för att förbättra verksamhetens effektivitet. Det strukturerade biblioteket bidrar till att hantera hela dokumenten för kvalitetshanteringssystemet och upprätthåller regelefterlevnad för att skapa, hantera och lagra filer i enlighet med globala förordningar. Det tillhandahåller en konfigurerbar och lättanvänd lösning som hjälper företag att automatisera och effektivt hantera dokumentstyrningsprocesser för att säkerställa överensstämmelse med FDA, ISO-kvalitetsnormer och andra globala krav.


3DEXPERIENCE®-plattformen tillhandahåller ytterligare stöd genom att ge central åtkomst till hela dokumentlivscykeln från att det skapas till att det är föråldrat.

Viktiga punkter

  • Lägre kostnader och strömlinjeformning av verksamheten med ett centralt dokumentarkiv
  • Arbetsflöde för kontroll av personliga dokument, dokumentlistor, implementering och mallar.
  • Tidsbesparande framtagning med all återanvändbar information, förmåga att införliva ytterligare dokument som krävs
  • Hantering av fullständig utbildningsspårbarhet, spåra förlopp och statusinformation per dokument.
  • Realtidssamarbete på uppdaterade standardarbetsrutiner (SOP)
  • Heltäckande konsekvens
  • Helt granskningsbar ändringskontroll
  • Minska antalet fel och förkorta cykeltiderna med automatisk revisionshantering
  • Sömlös efterlevnad av regelverk för heltäckande produktaktiviteter