Licensed to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevand av regelverk

Höga förväntningar från konsumenterna på bättre hälsovård och teknologiska framsteg som förbättrar livskvaliteten skapar gynnsamma marknadsvillkor för medicintekniska företag. Men strängare regler sätter tillverkare av medicinska enheter under luppen när det gäller övergripande kvalitet och säkerhet. Med Licensed to Cure for Medical Device-lösningen kan företagen eliminera spridda processer och data, "bädda in" regelverket som en tillgång, optimera kvaliteten och efterlevnaden samt sänka kostnaderna och korta tiden till marknaden.

Denna heltäckande lösning stödjer alla aspekter av ett medicinteknikföretags kvalitetssystem och ISO-reglerade designkontroller för efterlevnad av regelverk.

I en ansträngning att hantera händelserapportering, minska återkallelser och förbättra patientsäkerheten, behöver tillverkarna dessutom flexibla lösningar för hantering av förpackningar, UDI-kodutskrifter och alla kvalitetsproblem, inklusive klagomål, rapportering om icke-överensstämmelse (NCR), revision och CAPA, genom ett gemensamt och globalt onlinesystem.

Related Videos

Upptäck fördelarna med Licensed to Cure for Medical Device:

  • Bemästra komplexiteten genom att fokusera på efterlevnad av regelverk
  • Bädda in efterlevnad av regelverk som en tillgång
  • Balansera innovation i produktutveckling med kvalitet och säkerhet

Genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen som kombinerar teknik, kvalitet och regelverksefterlevnad i affärsprocesser har vi rört oss närmare mot att bli våra kunders föredragna FoU- och tillverkningscenter.

Lim HN Olympus Technologies Singapore