Licensed to Cure för medicinsk utrustning

Driv på kommersialiseringen av innovativ, säker och helt normöverensstämmande medicinsk utrustning

Höga kundförväntningar på bättre hälsovård och tekniska framgångar som förbättrar livskvaliteten skapar gynnsamma marknadsvillkor för företag som tillverkar medicinsk utrustning. Men ökade regelmässiga kontroller ställer höga krav på dessa tillverkare för att garantera total säkerhet och kvalitet. Dassault Systèmes lösning 'Licensed to Cure' för medicinsk utrustning gör det möjligt för företagen att eliminera spridda processer och data och att bädda in reglerna som en resurs, vilket optimerar kvalitet och överensstämmelse och minskar kostnader, samt kortar ned tiden för marknadslansering.

 

Licensed to Cure är en genomgående lösning som styr regelöverenstämmelsen i ett kvalitetssystem liksom den ISO-reglerade konstruktionskontrollen. Dessa flexibla lösningar hanterar alla kvalitetsproblem inklusive produktreklamationer, rapporter om icke-överensstämmelse, utvärderingar och CAPA, via ett unikt direktanslutet system. Med våra lösningar kan tillverkare av medicinteknisk apparatur undvika risker för brist på överensstämmelse, förbättra produktiviteten och stimulera innovationen inom produktutvecklingen.

Related Videos

Upptäck mervärdet med lösningen Licensed to Cure för medicinsk utrustning:

  • Behärska komplexiteten med fokus på regelmässig överensstämmelse
  • Gör regelmässig överensstämmelse till en tillgång
  • Balansera innovationen inom produktutvecklingen med kvalitet & säkerhet

Tack vare plattformen 3DEXPERIENCE, som kombinerar teknik, kvalitet och regelöverensstämmelse, har vi kommit närmare vårt mål som är att vara i centrum av F&U och tillverkning för våra kunder.

Lim HN Olympus Technologies Singapore