Lösningen Licensed to Cure för läkemedelsindustri & bioteknik

Ändra sättet på vilket ditt företag erbjuder sjukvården terapeutiska lösningar

Drug Variation Excellence

Fördelarna med en enhetlig produktstyrning

Företag inom läkemedels- och bioteknikindustrin strävar efter att producera de bästa läkemedlen och behandlingarna, men står ofta inför ett flertal utmaningar.

Är det mjöligt att öka produktvarianterna för att bättre inrikta sig på olika målgrupper och utöka verksamheten? Hur kan man begränsa komplexiteten av produktvariationen samtidigt som man bibehåller kvalitet och överensstämmelse? Kan man förutse variationerna, analysera effekten och definiera ändringsprioriteterna? Är det möjligt att förbättra det globala samarbetet i realtid för att utvärdera dessa ändringar?

Vår lösning Licensed to Cure för läkemedels- och bioteknikindustrin hjälper er att hantera komplexiteten av ändringarna genom att ansluta alla intressenter i företaget och i leverantörskedjan till processen, med åtkomst på företagsnivå som ger en vision av alla regelrelaterade processer. Med en översikt som visar er produktportfölj i realtid och en översikt med stöd för beslut för leverantörskedjan som slår ihop intern och extern webbaserad information, kan man effektivt analysera verkningarna av de förutsedda ändringarna och snabbt producera bästa möjliga läkemedel och behandlingar för patienterna.

Fördelar och starka sidor:

  • Utför ändringarna på ett lämpligt och effektivt sätt i enlighet med beprövade arbetsmetoder inom industrin.
  • Standardiserar ändringshanteringen för att begära, utvärdera, godkänna och utföra ändringar.
  • Möjliggör optimalt beslutstagande med en bred vision av produkten och processinformationen genom hela produktlivscykeln.