Lösningen Licensed to Cure
för läkemedelsindustri & bioteknik

Ändra sättet på vilket ditt företag erbjuder sjukvården terapeutiska lösningar

I ett sammanhang där patenten upphåller att gälla, och där strängare regler och ökade utvecklingskostnader råder, antar ledande läkemedels- och bioteknikföretag nya strategier som gör det möjligt för dem att skapa större mervärde för sina kunder. Den traditionella affärsstrategin baserad enbart på att utveckla nya molekyler och läkemedelssuccéer kan inte upprätthållas. Nästa utmaning är att leverera kompletta terapeutiska lösningar som innebär effektivitet och säkerhet för patienterna.

På Dassault Systèmes förstår vi behovet av ändring inom industrin och förstår även att läkemedels- och bioteknikföretag måste anpassa sig genom att knyta an till patienterna på ett tidigt stadium i utveckingsprocessen och även efter kommersialiseringen. Vår plattform 3DEXPERIENCE för livsvetenskapsindutrin tillhandahåller företagen med lösningar som hjälper våra kunder att skapa den mest passande produkten för patienten, med hjälp av en genomgående metod, och låter dem ha kontakt med patienterna, vårdpersonalen och tillsynsmyndigheter genom en plattform med upplevelser on-line vilken hjälper till att säkerställa läkemedlets effektivitet, säkerhet och kvalitet.

Vår lösning Licensed to Cure för läkemedels- och bioteknikindustrin gör det möjligt för företagen i denna bransch att övergå från sin traditionella produktorienterade modell till verkliga terapeutiska lösningar med ett flexibelt system som gör det möjligt för företagen att bli mer reaktiva och svara snabbare på marknadens krav och behov.

Upptäck mervärdet av lösningen Licensed to Cure för läkemedels- och bioteknikindustrin

  • Fördelen med en enhetlig produktstyrning
  • Lansera avancerade terapeutiska lösningar snabbare