My Store

Ge en unik och minnesvärd kundupplevelse över alla kanaler genom visualisering av sortimentet och miljön

Kunderna får en enastående shoppingupplevelse när de upplever det där Wow!-ögonblicket. Det kan inträffa från sekunden de får syn på en butik till glädjen de upplever i butiken. Det säkerställer återbesök och lojalitet. Produktutställare behöver förmedla ett tilltalande varumärke till köparna. De måste ha en vision för hur de vill att butiken ska se ut och sprida den visionen i en miljö med flera kanaler. Det läggs en stor del tankekraft på visuell varuexponering för att definiera vad den perfekta blandningen av produkter är och hur den bäst visas så att varumärkesenhetligheten stärks i varje butik. Målet är att ge en unik shoppingupplevelse som maximerar försäljningen och har en direkt påverkan på intäkterna.

My Store är Dassault Systèmes branschlösning för återförsäljare och tillverkare av konsumentprodukter som vill leverera fängslande och minnesvärda kundupplevelser via alla kanaler. Oavsett om det gäller fysiska butiker eller vilken miljö som helst där det finns en produkt är My Store den rätta detaljhandelstekniken för visuell varuexponering, sortimentplanering och samarbete mellan designteam på butiksnivå. Med den här branschlösningen kan återförsäljare presentera produkterna på ett tilltalande och lockande sätt. Den hjälper dem att förmedla handlarens vision om hur produkterna ska visas upp i butiken och att effektivt implementera den visionen. Butikschefer fattar bättre och snabbare beslut som driver på efterlevnad genom hela butikskedjan, stärker varumärkesenhetligheten vid flera försäljningsställen och optimerar genereringen av intäkter och vinst. Varumärken upprätthåller ledarskap inom kategorin för att inspirera återförsäljare samt öka sin närvaro och försäljning. My Store drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen på plats eller i molnet.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Fatta välinformerade beslut för effektiv sortimentplanering och visuell varuexponering
  • Definiera en smart och försäljningsdriven utrymmesanvändning som också ser tilltalande ut!
  • Eliminera fysiska tester och visualisera iterationer av varuexponeringssortiment
  • Knyt an till kunderna samt fånga och dela feedback med virtuella shoppingupplevelser
  • Fånga försäljningsprestanda i realtid med 360 graders insyn

Det finns nu en mer logisk tanke bakom sortimentet. Det berättar en historia. Det skapar en mycket bättre kundupplevelse

Laurent Thoumine Vice VD för leverantörskedjan på celio*