My Collection for Fashion

Industry Solution Experience

Utveckling och inköp

Skydda varumärkets löften med hjälp av en enda dataversion för alla inblandade

Distributörernas kommersialiseringscykel fortsätter att förkortas från år till år i nästan alla kategorier, vilket ökar trycket på leverantörskedjorna som måste vara lika reaktiva som känsliga för kostnadsvariationer.  Utveckling och inköp erbjuder en centraliserad miljö för att hantera utvecklingen av en produkt i ett märke i modebranschen, liksom försörjning, kostnadsberäkning och förproduktionsprocesser. Den kopplar ihop  interna och externa inblandade genom en enda dataversion, vilket stärker samarbetet, hastigheten och flexibiliteten, och minskar risken för felaktiga varuprov, samt felberäkningar för kostnader och produktion. Alla inblandade spenderar mindre tid på att söka och mata in data på nytt och har mer tid att inrikta sig på att förbättra konsumentupplevelsen.

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

 • Eliminerar tid utan mervärde:
  • Upp till 40% reduktion av produktlanseringskostnader
  • Upp till 30% reduktion av varuprovskostnader
  • Upp till 75% reduktion av fel i materiallistor
  • Upp till 75% reduktion av tid i informationssökning, ominmatning av data, kopiering och utskrivning
 • Mer tid för att utforma produkter, utveckla produktserier och samarbeta med leverantörer
 • Lätt att hantera komplexa produkter och produktvariationer genom en samordnad materiallista 
 • Företag kan rikta in sig på konsumentupplevelsen, flexibiliteten hos leverantörskedjorna samt riskhantering

Dassault Systèmes hjälper oss att bestämma vad vi ska tillverka, och för vilka kategorier, till vilket pris, vilken vinstmarginal och sedan lagra dessa data i en planeringskalender för hela säsongen.

Jody Giles Informationschef Under Armour