My Collection for Fashion

Industry Solution Experience

Min design

En miljö som inspirerar till kreativitet och främjar samarbete

Min design ger kreativa formgivare och tekniker frihet att arbeta med de konstruktionsverktyg de är vana vid, som Adobe Illustrator och Photoshop och att lätt spara sitt arbete direkt i produkter och bibliotek för att förstärka en produkts specifikationer.

Nyckelfunktioner och fördelar

  • Alla versioner av 2D-konstruktionen sparas och utgör en tydlig historik. Tidigare versioner kan omaktiveras vid behov, vilket sparar avsevärt med tid.
  • Etapper i arbetsflödet kan användas för att utlösa larm vid ändringar, så att alla inblandade kan hållas uppdaterade
  • Minska tiden för informationssökning och upprepning av datainmatning med 40-75%
  • Använd värdefull tid för att formge era produkter, utveckla produuktserier, och samarbeta med leverantörerna