Modekollektion för små och medelstora företag

En enda miljö för att hantera hela livscykeln från produkt till konsument

Beskrivning

Små och medelstora företag står inför samma utmaningar som stora klädföretag, nämligen att samla in kundkraven på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen, en ökad produktdiversifiering och en fragmenterad leverantörskedja som blir mer och mer komplex för var dag. Men de står också inför den dubbla utmaningen att stärka sitt varumärke samtidigt som de utvecklar sitt företag.

Fashion Collection for Small and Medium Businesses (SMB) är en plattform som bygger på år av erfarenhet inom klädindustrin världen runt. Den har utformats för att hantera de unika kraven för varje företag. Den tillhandahåller ert snabbväxande varumärke med en enda miljö för att hantera ert företags data gällande produkter, projekt, färger, material, affärsplan och försäljare. Den hjälper också till att minska avståndet mellan vad som produceras och vad marknaden vill ha. Dess pris har också anpassats för små och medelstora företag och ger er en 3DEXPERIENCE-plattform inom ert räckhåll.

Nyckelfunktioner och fördelar

  • Förbättra samarbete, processtyrning och riskhantering inom försörjnings- och förproduktionsprocesserna

  • Komma närmare konsumenterna för att minska avståndet mellan vad som produceras och vad marknaden vill ha