Product Expert Simulation

Industriella utrustningstillverkare gör några av världens mest komplexa produkter. För att säkerställa deras funktion krävs höga prestanda samt robust analys- och simuleringsteknik som kan förutse utrustningens beteende före tillverkning och uppstart. Det är det enda sättet att se till att kundernas prestanda- och säkerhetskrav uppfylls samtidigt som man förbättrar cykeltider och sänker kostnaderna för design och tillverkning.

Single Source for Speeds Product Expert Simulation riktar sig mot simuleringsexperter och ger dem det mest avancerade och bredaste utbudet av högnivåverktyg för digital analys och expertsimulering. Med Product Expert Simulation kan konstruktörer och analysexperter sömlöst samarbeta och digitalt utforska fler konstruktionsmöjligheter utan att någon kostsam fysisk testning behövs. Det förbättrar designen och bidrar framgångsrikt till att komponenterna kommer förbi tillverkningssteget redan första gången.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Snabbar upp identifiering och lösning av designproblem.
  • Kan utvärdera fler designalternativ snabbare.
  • Ökat förtroende för produktens prestanda, tillförlitlighet och kvalitet.
  • Minskade materialkostnader.
  • Optimerade designer som uppfyller kraven.