Single Source for Speed

En enda lösning för konstruktion, inköp, produktion och service - överallt och på rekordtid

Produktsimulering

Minska utvecklingskostnaderna och förbättra produktkvaliteten

Tillverkare av Industriell utrustning formger några av världens mest komplexa produkter på starkt konkurrenskraftiga marknadsvillkor. Produkter specialiseras med höga konstruktions- och produktionskrav. Tillverkare står inför utmaningar som att skapa produkter som möter många olika kunders prestations- och säkerhetskrav samtidigt som cykeltiderna förbättras och kostnaderna minskas. En ökad produktkomplexitet kräver en mycket sofistikerad simuleringsteknologi som kan förutsäga realistiska beteenden över hela produktlivscykeln.

Baserad på plattformen 3DEXPERIENCE, kan lösningen Single Source for Speed hjälpa er att spara tid och minska kostnader samtidigt som kvaliteten kan förbättras med hjälp av konstruktionsintegrerad simulering. Vi erbjuder analysverktyg, lätta att använda, som gör det möjligt för konstruktörerna att ta beslut angående konstruktionen. Denna breda simuleringsportfölj tillåter utvecklare inom industriell utrustning att använda rätt simuleringsverktyg för deras specifika tillämpning och möjliggör också samarbete mellan konstruktörer och analysexperter för att accelerera beslut med komplett beslutsunderlag beträffande prestationsbaserad konstruktion, och minska behovet av kostsam fysisk testning. Våra lösningar för konstruktionsanalys gör det möjligt för er att exakt förutsäga komplexa verkliga beteenden av komponentdelar, storskaliga strukturer och kompletta system.

Huvudsakliga fördelar:

  • Accelererar detektering och lösning av konstruktionsproblem
  • Utvärderar fler konstruktionsalternativ snabbare
  • Ökar tillförlitligheten av produktprestation och kvalitet
  • Minskar utvecklingskostnader
  • Optimerar konstruktionerna för att säkerställa överensstämmelse med krav
  • Ökar konkurrenskraften genom att driva kreativitet och forskning