Simple Solution Selection

Snabb och säker optimering av lösningar

Modulär arkitekturkonstruktion & konfigurationsdefinition

Konstruera ny utrustning med hjälp av en modulär arkitektur

Tillverkare står inför krävande utmaningar. Simple Solution Selection 3DEXPERIENCE hjälper företag inom sektorn för industriell utrustning att förbli kompetitiva. Det har blivit dags att omorganisera och ändra sättet på vilket produkter utvecklas genom att använda allmänna moduler som är utbytbara sinsemellan, med fördefinierade varianter. Genom att använda sig av denna modularitet kan industriella företag bana vägen för ökad innovation och leveranser i tid.

Dassault Systèmes har nu utarbetat en lösning för att hjälpa dessa företag att förbättra sin produktportfölj samtidigt som antalet delar minskas. Med sin modulära arkitekturkonstruktion och konfiguration garanterar Simple Solution Selection 3DEXPERIENCE att er produktportfölj är tillräckligt diversifierad för att tillfredsställa konsumenternas snabbt ändrade krav utan att öka konstruktions- och produktionskostnaderna som uppstår p.g.a en komponentduplicering. Den här modulära geometrin som är återanvändbar bidrar till att minska kostnader liksom leveranstid.

Fördelar och starka sidor:

  • Minska ned tiden för kostnadsförslagsprocessen med 99%
  • Minska ned tiden för konfiguration av materiallistor med 99%
  • Erbjudande av maskiner anpassade till kundernas behov