Industriell utrustning

Pröva erfarenheten med digital kontinuitet för att öka er konkurrenskraft och samordna er verksamhet

För att överleva i en högt konkurrenskraftig affärsmiljö krävs innovativt tänkande och ett nytt sätt att arbeta. Konsumenterna vill ha variation och originalitet, men att tillfredsställa dessa krav utsätter tillverkarna av industriell utrustning för ett enormt tryck för att leverera produkter som konsumenterna vill ha och ändå göra en vinst. Att förstå kundernas krav, och använda rätt teknologier för produktutveckling och för att samordna internationellt samarbete ökar både produktivitet och konkurrensskraft. Att övergå från en metod baserad på konstruktion enligt order till konfiguration enligt order underlättar kundanpassningen och begränsar komplexiteten. I en industri där man ofta tillämpar drastiska kostnadsminskningar bara för att finalisera en försäljning, måste företagen inom denna sektor tillhandahålla tjänster med mervärde för att öka sin marginal.

Med lösningar som stöds av 3DEXPERIENCE-plattformen, särskilt utformade för marknaden för industriell utrustning, ser Dassault Systèmes framåt för att möta framtida kundkrav.  Även de mest utmanande fallen hanteras i en enhetlig miljö som främjar socialt nätverkande på företagsnivå liksom på sektorsnivå. Se här nedanför vad 3DEXPERIENCE-plattformen kan göra för ditt företag.

Vi tillhandahåller våra kunder med en solid grund för all deras verksamhet i hela det globala företaget. Ledande leverantörer av industriell utrustning säkerställer hållbara prestationer med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen, från kostnadsförslag till tjänster med mervärde.

Philippe Bartissol Vice-VD, Industriell utrustning