Produkttestning och simulering

Sänk felfrekvensen genom simulering av fysiskt produktbeteende och förstärkt prediktion om livscykeln

Lösningen Smarter, Faster, Lighter’s Product Testing & Simulation minskar behovet av fysiska prototyper genom virtuell testning och livscykelprediktion. Den här lösningen är baserad på  tillämpningssviten SIMULIA Unified Abaqus FEA som tillhandahåller avancerade materialmodeller för tillämpningar inom elektroniksektorn, moderna progressiva brott- och felfunktioner, effektiva lösningsmetoder, och interaktiva möjligheter att göra modellgenerering och preparation mer effektiv. Olika simuleringsmetoder stöds och möjliggör kraftfulla analyser av termiska, elektriska, mekaniska (både statiska och dynamiska) och fuktkänsliga belastningsscheman. Multipla belastningstyper kan tillämpas på en enda modell och tekniker finns tillgängliga för att effektivt hantera problem av olika viktighetsgrader som normalt återfinns i elektroniska uppsättningar. Ingenjörer kan förutsäga komplexa verklighetstrogna beteenden med effektiva analyser i stabila och transienta tillstånd. Felen detekteras tidigt vilket resulterar i stora besparingar vad gäller både tid och kostnader.

Fördelar och starka sidor:

  • Påskyndar beslutstagandet gällande konstruktion och möjliggör snabbare produktlansering
  • Förbättrar produkternas prestanda och driftsäkerhet
  • Minskar behovet av fysiska prototyper genom virtuell testning och livscykelprediktion
  • Detekterar problem på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen