Krav, spårbarhet och testning

Automatisera insamlingen av kundkrav och associerade produktspecifikationer

Lösningen Smarter, Faster, Lighter’s Requirement, Traceability and Test gör det möjligt för företagen att förbättra sin globala kravhanteringsprocess genom att samla in kundernas krav och att omsätta dem till användarkrav för ny produktdefinition. Lösningen tillhandahåller en central datakälla av kundernas behov med de produktkrav som tillfredsställer dem.

Företagen kan arbeta med mer konsekvens  när man samlar in kund- och marknadskrav liksom information om regelöverensstämmelse. Kraven kan definieras, prioriteras och tillfredsställas under konstruktionen, implementeringen och testningen av de slutliga produkterna med spårbarhet genom hela produktutvecklingen. Företagen kan minska utvecklingskostnader och omarbete genom att överbrygga avståndet mellan produktkraven och de olika tekniska processerna.

Med lösningen Requirement, Traceability & Test kan man förbättra mervärdet för kunderna och snabba på produktlanseringen tack vare en genomgående översikt och spårbarhet vad gäller krav.

Fördelar och starka sidor:

  • Snabba på produktlanseringen med en förbättrad återanvändning av företagskunskap
  • Förbättra den globala spårbarheten för krav genom hela produktlivscykeln
  • Möjliggör snabb inlärning genom förenklad integrering av existerande processer och verktyg
  • Minimerar risken för produktdefekter under kravdefinitionsfasen
  • Support för certifierings- och kvalificeringsprocesser och snabb inlärning av systemets säkerhetsnormer