Konstruktion och simulering av systemarkitektur

Behärska komplex systemutveckling med funktionell, logisk och fysisk konstruktionsmetodik samt kravmetodik.

Lösningen Smarter, Faster, Lighter’s Systems Architecture Design & Simulation formaliserar, delar och hanterar en enhetlig tvärvetenskaplig systemutvecklingsprocess för elektroniksektorn. En funktionell, logisk och fysisk specifikationsmetodik används samt kravmetodik. Den samlar in kundkraven och tekniska krav med full spårbarhet över produktdefinitionen och fastställer produktens funktionella, logiska och fysiska krav samt testningskrav.

Med lösningen Smarter, Faster, Lighter’s Systems Architecture Design & Simulation kan ingenjörerna utforma och validera systembeteenden för att möjliggöra konstruktionsoptimering, konceptdimensionering och tvärvetenskaplig gränssnittshantering. Med en tidig och omfattande validering, kan innovativa systemkonstruktioner produceras snabbare och med färre kostsamma ändringar på ett sent stadium i utvecklingscykeln.

 

Fördelar och starka sidor:

  • Behärska en komplex systemdefinition och främja återanvändning av modulära komponenter
  • Effektivt hantera och spåra produktkrav
  • Automatisera definitionen av funktionella och logiska arkitekturer och dynamiskt utforma systembeteenden