Imagination Wave

Förbättra kundens lyhördhet för marknaden och förenkla det tekniska beslutstagandet för att förbättra produktens mervärde.

Social Market Intelligence

Ett verktyg till ett rimligt pris för sociala informationssystem och idéskapande för en flexibel och målinriktad produktplanering

Att förutspå kundernas förväntningar på nya elektroniska produkter kräver medvetenhet om sociala företeelser och internt samarbete. Utvecklingscykler på mellan 3-6 månader för nya produkter lämnar alltför lite tid för tidig planering, vilket tvingar produktplanerare och produktchefer att kontinuerligt övervaka och internt informera varandra om produkttrender. Att konsolidera stora mängder information från Internet i form av översikter som är förståeliga för konstruktörerna är avgörande för snabbt men insiktsfullt beslutstagande.

På samma sätt har geografiskt utspridda forskare, produktchefer, produktplanerare, konstruktörer och ingenjörer behov av kommunikation för att bygga upp ett samförstånd och få information om konstruktionsändringar. E-post är inte tillräckligt effektivt för att snabbt ta in och reagera på stora informationsflöden.

Lösningen Imagination Wave Social Market Intelligence löser problem med externa sociala informationssystem liksom interna problem med tydlig information genom att använda teknologi för övervakning av sociala nätverk och kommunikation. Med hjälp av Dassault Systemes prisvinnande översiktsteknologi Netvibes för sociala nätverk, kan konsumenternas åsikter, marknadstrender, spridning av nya produkter och konkurrenternas positionering lätt samplas och kvantifieras med hjälp av översikter av sociala nätverk. Genom att använda Dassault Systemes sociala samarbetsplattform 3DSWYM, kan brainstorming och beslut gällande konstruktionen snabbt diskuteras informellt via diskussionstrådar utan tungt arbetsflöde, men ändå samlas in som en del av företagets kunskap och expertis.

Med denna unika kombination av övervakning av sociala media och kommunikationsystem, samlar denna lösning in diskussioner hos konsumenter och ingenjörer så att man kan påskynda beslutstagandet och förbättra inriktningen på nya produkter.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Automatisera och förenkla spårning av kundpreferenser och önskemål på snabbt utvecklande marknader
  • Kvantifiera feedback från sociala media
  • Tillhandahåll en delad erfarenhet för alla utvecklingsgrupper som täcker både formella arbetsflöden och ad-hoc-kommunikation
  • Möjliggör informella diskussioner om innovation, samtidigt som man samlar in dessa dialoger för återanvändning