Imagination Wave

Tillfredsställ konsumenternas behov med perfekt inriktade produkter

Att tajma vågorna av framväxande kundbehov kan vara väldigt utmanande. Den tajmingen kräver både en medvetenhet om framväxande kundupplevelse samt en förmåga att flexibelt anpassa sig till oförutsedda förändringar samtidigt som man snabbar upp utvecklingen av nya produkter. Globala, men olika marknader, geografiskt utspridda design- och konstruktionsgrupper, aggressiva konkurrenter och komplexa utvecklingsprocesser bidrar till utmaningarna.

För att övervinna dessa utmaningar riktar Dassault Systèmes "Imagination Wave" Industrilösning in sig på att strömlinjeforma och snabba upp lanseringen av komplexa, nya elektroniska produkter. Kundupplevelsen spåras och fångas in i realtid. Design och konstruktionsarbete fångas in på en gemensam plattform för att snabba upp kommunikationen mellan grupperna och bättre utnyttja återanvändning av arbete. 3D-visualisering kombineras med socialt samarbete för att ge ett perfekt forum för samarbete mellan kunden, konstruktören och ingenjören. Formell och informell information kombineras till en enda datauppsättning för att maximera både kreativitet och projektledning. Grupperna blir bättre engagerade och motiverade att överträffa sitt arbete. Produktbehov, konstruktioner och specifikationer flödar snabbt genom gruppen, med färre förluster och oförklarliga mutationer. Värdet av det pågående arbete i framtida projekt blir mer tydligt. Intressenter "får det" snabbt, vilket gör det möjligt för dem att reagera i tid och fortsätta vara inriktade på målet.

Genom en unik och differentierad portfölj av sociala mediefunktioner, processinstrumentpaneler, 3D-visualisering och konstruktion, samt formell hantering av specifikation/arbetsflöde/resurser, säkerställer "Imagination Wave" en snabb konceptutveckling som är redo för utveckling. Med den kan elektronikproduktföretag perfekt tajma lanseringen av nya produkter med kundernas efterfrågekurvor.


Upptäck värdet i "Imagination Wave" Industrilösning:

  • Korta tiden till marknaden för extremt komplexa elektroniska produkter
  • Förstå och möt snabbt uppkomna kundpreferenser och önskemål
  • Minska samordningsfördröjningar och felkommunikation mellan geografiskt fördelade design- och konstruktionsgrupper
  • Snabba upp lanseringen av nya produkter och bredda diversifiering med designåteranvändning
  • Anpassa snabbt till nya krav och förändringar under ny produktutveckling

Jag tror att snabbheten är den största frågan, vår största utmaning är hur snabbt vi kan läsa av förändringarna på marknaden, spegla dem i vår utveckling, och sedan lansera rätt produkter i rätt tid.

Shigeo Okuda Director Business Development Center, AVC Networks Company Panasonic Corporation