Sociala idéer & kreativ konstruktion

Samarbete i realtid för att snabbt optimera konstruktionen

HT bodys lösning Social Ideation & Creative Design kan inspirera kunden till feedback på en ny nivå med hjälp av lättförståeliga 3D-bilder av virtuella projekt och som möjliggör feedback från kunderna även på avlägsna platser. Data kan samlas in för att få en grundlig förståelse av dagens konsumenters behov och smak för att förbättra framgången med olika produkter. Fysiska element av en elektronisk produkt - dess yttre hölje, kontroller, bildskärm och andra fysiska attribut - kan presenteras och testas virtuellt för att säkerställa att de överensstämmer med kundernas önskemål, och förbättrar den potentiella framgången för produkten. På samma sätt samarbetar konstruktörer och ingenjörer på både estetiska och funktionella krav. Med lösningen Social Ideation and Creative Design kan man få delbara virtuella prototyper i 3D för att katalysera innovationen från konsumenter, konstruktörer och ingenjörer.

Fördelar och starka sidor - hjälper till att:

  • Förbättra och påskynda val och beslut rörande fysisk konstruktion
  • Förbättra tvärvetenskapligt samarbete mellan konstruktörer och ingenjörer
  • Förbättra målinriktningen av aktuella ledande kundönskemål
  • Konstruera enligt önskad produktkvalitet