Maskinbearbetning av gjutformar

Minska ned tiden för NC-programmering genom automatisering av maskinbearbetningsprocessen

HT bodys lösning Maskinbearbetning av gjutformar förser operatörer av maskinverktyg med effektiv programmering, simulering och optimering av maskinbearbetningsprocesser genom integrering av bästa möjliga programmering av verktygsbanor med maskinverktygssimulering. NC-programmerare kan identifiera och avhjälpa fel på verktygsbanorna tidigare och minska ledtiderna i programmeringen. Användare får en utmärkt kvalitet på maskinbearbetade ytor och kollisionsfria verktygsbanor. Lösningen omfattar de senaste teknikerna för att tillverka komplexa gjutformar i hårda material för att optimera verktygens livslängd. Tillverkarna drar fördel av minskad utvecklingstid för gjutformarna, samt minskade kostnader och möjligheten att flexibelt kunna anpassa konstruktionsändringar i senaste minuten. Expertis kan samlas in och återanvändas för att korta ned monteringstiden.

Fördelar:

  • Minska ned utvecklingstiden för gjutformarna
  • Upprätthåll kontrollen av konstruktions- och tillverkningsprocessen 
  • Upprätthåll flexibiliteten för att snabbt kunna integrera konstruktionsändringarna
  • Återanvänd tillverkningsexpertis och företagskunskap
  • Stöd en stor produktvarietet 
  • Maximera användningen av verktygsmaskiner via tidig planering av arbetsbelastningen