Konstruktion av produkthöljen

Förbättra höljet för elektroniska apparater via transparent och samverkande 3D-konstruktion

HT bodys lösning Konstruktion av produkthöljen optimerar ingenjörernas och konstruktörernas prestationer med marknadsledande konstruktionsmöjligheter för produkthöljen. Konstruktionerna förbättras genom optimal användning av tidigare arbeten och expertis, liksom samarbete genom 3D-virtualisering. Användarna får tillgång till snabb, enkel och säker placering av olika element, automatiserad intelligent elementassociation, förbättrad produktkvalitet och mer tid för att koncentrera sig på kritiska beslut gällande konstruktion med mervärde. Konstruktionsprocessen påskyndas genom en optimerad samtidig ändringshantering, vilket gör det möjligt för större grupper att förbättra konstruktionerna samtidigt. Ändringskostnaderna minskas tack vare en automatisering av ändringsintegreringen i tillverkningsspecifikationerna. Med lösningen Konstruktion av produkthöljen får tillverkare av elektroniska produkter rätt utrustning för att konstruera bästa möjliga höljen för dagens konsumtionsvaror och elektroniska produkter.

Fördelar:

  • Leverera bättre höljkonstruktioner snabbare med mindre ändringskostnader
  • Samla in och återanvänd tidigare konstruktioner och expertis för att korta ned produktionstiden
  • Förbättra konstruktörernas och ingenjörernas prestationer
  • Sänk ändringskostnaderna
  • Automatisera och minska kostnaderna för enkla tekniska uppgifter