Konstruktion av gjutformar och verktyg

Möjliggör lokal tillverkning och säkerställer en hög kvalitet av utformningen av delarna till höljet.

HT bodys lösning Konstruktion av gjutformar och verktyg tillför en flexibel och högt anpassbar metod till konceptuell och detaljerad verktygsutformning, vilket gör det möjligt för företagen att implementera resurssnåla, integrerade, lättanvändliga processer från delkonstruktion till verktygsutformning och tillverkning. Feedback från tillverkningsingenjörerna kan integreras på ett tidigt stadium i  konstruktions- och utvecklingsprocesserna, vilket gör tillverkningsövergången och produktionsökningen snabbare och mindre kostsam. Lösningen möjliggör standardisering av verktygen, automatisering av konstruktionuppgifter och ett effektivare beslutstagande. Företagen uppnår en större flexibilitet när de står inför oväntade problem. Tekniska tillgångar inom företaget sprids genom att underlätta kunskapsutveckling, och säkerställer insamling och återanvänding av data genom alla projekt.

Antalet, komplexiteten och varieteten av högteknologiska produkter som konsumenterna behöver eller önskar sig ökar dag för dag.  De förväntar sig att dessa produkter snabbt skall finnas tillgängliga till ett överkomligt pris och mycket tillförlitliga. HT bodys Konstruktion av gjutformar och verktyg fastställer deras tillverkningsbarhet så tidigt som möjligt, tillhandahåller en effektiv och kontrollerad process för att tillverka dem och gör det möjligt för ingenjörerna att reagera snabbt och säkert vad gäller ändringar i definitionen eller i produktionsmiljön. Mer än någonsin kan verktygsutformare uppnå hög produktivitet, hög kvalitet och en snäv kostnadskontroll för att bibehålla en verkligt konkurrenskraftig fördel.

Fördelar:

  • Leverera bättre gjutformar och verktyg för höljen snabbare och med mindre ändringskostnader
  • Samla in och återanvänd tidigare gjutforms- och verktygskonstruktioner samt expertis för att korta ned produktionstiden
  • Förbättra ingenjörernas samverkande prestationer för utformning av delar och verktyg
  • Sänk ändringskostnaderna
  • Minska antalet fel vid överföring av del till gjutform och verktyg

Med CATIA for Mold, har vi betydligt kunnat reducera vår konstruktionstid från en månad till en vecka. Det är en komplett lösning för verktygsutformning och tillverkningsberedning i CATIA-miljö.

Jae-Deok Shin CEO, Woojin High-Tec