HT body 3DEXPERIENCE är en industriell lösning för högteknologi från Dassault Systemes som gör det möjligt för tillverkare av elektronisk apparatur att förbättra och driva på formgivningsprocessen och tillverkningen av höljen och chassin. Denna 3DEXPERIENCE-lösning förbättrar konstruktionen, kortar ned tiden för marknadslansering, och minskar kvalitetsrelaterade kostnader för tillverkningen. Detta kräver en balansgång som endast är möjlig genom samordnat samarbete mellan alla inblandade i produktutvecklingen. Dessutom måste alla inblandade snabbt kunna ingripa vid oväntade incidenter som kan underminera en projektplan. Samtidigt måste företagskunskapen skyddas effektivt för att säkerställa att den inte faller i konkurrenternas händer. Tillverkningsprocesserna måste också vara maximalt effektiva för att säkerställa tillräcklig vinstmarginal för att möta aktieägarnas förväntningar.

Dassault Systemes har förståelse för att dessa utmaningar kräver en helt ny inställning till elektronisk produktinnovation. Denna nya metod tillför en upplevelsedimension där relationen mellan kund och företag, industriell produktkonstruktion och produktutveckling, produktutveckling och tillverkning bättre svetsas samman för att driva på innovationen och informationsutbytet under hela processen.

Upptäck mervärdet med HT body 3DEXPERIENCE-lösningen:

  • Samarbete i realtid för att snabbt optimera konstruktionen
  • Förbättrar konstruktionen av höljen för elektroniska produkter via 3D
  • Möjliggör lokal tillverkning, samtidigt som den säkerställer verktyg av hög kvalitet
  • Interaktiv dokumentation för perfekt produktservice
  • Minskar NC-programmeringstiden genom automatisering av maskinbearbetningsprocessen
  • Förebygger fel och spill med hjälp av tillverkningsanalyser