Perfect Shelf

En bättre shoppingupplevelse för maximal lönsamhet

Genom att realistiskt simulera butiksinredningar i immersiva verklighetstrogna 3D-miljöer, kan företag inom sektorn för förpackade konsumtionsvaror och detaljhandeln bättre föreställa sig, validera och utveckla optimala shoppingupplevelser samtidigt som de ökar produktens attraktivitet liksom varumärkets lönsamhet, och utmärka sig i mängden av konkurrenter.

Perfect Shelf är den enda lösningen för konstruktion av butiksinredningar 3D  som gör det möjligt för detaljhandlare och tillverkare inom sektorn för förpackade konsumtionsvaror att förbättra konsumentens shoppingsupplevelse på försäljningsstället genom immersiv verklighetstrogen 3D-teknik utformad för att maximera lönsamhet, kvalitetsutförande och varumärkets kapital.

Upptäck mervärdet med lösningen Perfect Shelf 3DEXPERIENCE:

  • Mer insyn, snabbare och billigare
  • Kostnadseffektiv konstruktion, överensstämmelse i marknadsföringen, starkare upplevelse av varumärket
  • Detaljförsäljning och produktivitet med målinriktad precision
  • Bli ledare i sin sektor, integrering av det egna teamet
  • Kvalitet och överensstämmelse av processerna
  • Bättre beslutstagande