Tekniska kvalifikationer

Möta krav från konsumenter, leverantörer och distributörer

Processmodulen för Tekniska kvalifikationer i lösningen Perfect Package 3DEXPERIENCE gör det möjligt för konstruktörerna att använda finita elementtekniker för virtuell produkttestning och analytisk representation av en produkt eller förpackning. De kan sedan simulera villkoren för belastning och begränsningar för att förutsäga prestationen av en konstruktion innan man investerar i verktygsutrustning, prototyper eller fysisk testvalidering. Konstruktionsstudier kan utföras för att fastställa effekten av varierande geometriska egenskaper, tjocklek, materialegenskaper eller alternativa belastningar för att optimera produkten enligt funktioner, vikt, prestation eller material.

Fördelar och starka sidor:

  • Utvärderar olika konstruktionsalternativ på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen.
  • Förbättrar tillförlitligheten i simuleringsresultaten genom att samla in och återanvända realistiska simuleringsdata och utnyttja företagets beprövade metoder.
  • Förbättrar samarbetet mellan konstruktörer och ingenjörer genom att använda visualisering av högpresterande resultat för att utvärdera förpackningars prestationer och tillverkningsbarhet.
  • Underlättar en snabb omloppstid för stora modeller genom att använda högpresterande beräkningsresurser för att kunna undersöka fler alternativ

När SIMULIA-analysen visar att vi behöver göra en ändring i konstruktionen, justeras CATIA-modellen på motsvarande sätt. Vi har på så vis kunnat reducera den tid som krävs för konstruktionscykeln med 50%.

Suresh Krishnan Group Manager, Amcor Advanced Engineering Services