Teknisk kvalificering

Använd virtuell testning för att uppfylla konstruktionsspecifikationer samtidigt som du effektiviserar utvecklingen av förpackningar

Produktutvecklare måste kunna säkerställa att nya förpackningar kan tillverkas, användas och fraktas till butiken. Tidigare avsatte produktutvecklare betydande mängder tid, energi och resurser åt fysiska tester för att säkerställa att förpackningarna uppfyllde de tekniska kraven. När en förpackningsmodell misslyckades använde de en ”trial and error”-metod för att hitta konstruktionsfel, vilket ofta ökade kostnaderna och sköt upp lanseringsdatumet.

Perfect Package förkortar både ledtider och konstruktionskostnader betydligt och validerar nya förpackningsmodeller med hjälp av virtuell testning. Med den här lösningen får du en gemensam plattform som produktutvecklare inom förpackning och tillverkning kan använda för att optimera konstruktioner betydligt snabbare än som tidigare var möjligt med fysiska testmetoder.

Teknikerna har åtkomst till de senaste förpackningskonstruktionerna och kan köra tester med simuleringar och automatiska verktyg. De kan optimera förpackningen och sedan simulera effekterna på flaskan vid stapling, krossning, fall och skvalp för att testa konstruktionerna. Detta hjälper produktutvecklare att analysera och optimera förpackningskonstruktioner till en bråkdel av kostnaden för, och mycket snabbare än, traditionella testmetoder.

Perfect Package hjälper också produktutvecklare att skapa hållbara förpackningar som både gläder kunden och är miljövänliga. Paketkonstruktörer kan till exempel hitta sätt att använda färre material och därmed förpackningar som ger mindre avfall. Tekniker kan analysera flaskan för att fastställa att den kan tillverkas, förpackas och fraktas så effektivt som möjligt och även sänka den totala vikten vilket sänker både transportkostnader och koldioxidutsläpp.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Gör att flera olika konstruktionsalternativ kan utvärderas direkt i konstruktionsprocessen
  • Ökar förtroendet för simuleringsresultat genom att samla in och återanvända realistiska simuleringar av immateriella rättigheter och dra nytta av god praxis i företaget
  • Förbättrar samarbetet mellan konstruktörer och tekniker genom att använda avancerad resultatvisning för utvärdering av förpackningens egenskaper och tillverkningsbegränsningar
  • Möjliggör snabba omställningstider i stora modeller med hjälp av avancerade databehandlingsresurser, vilket gör att fler konstruktionsalternativ kan beaktas

När SIMULIA-analysen visar att konstruktionsändringar är nödvändiga justeras CATIA-modellen för att återspegla det. Vi har minskat våra designcykeltider med 50 procent.

Suresh Krishnan Group Manager Advanced Engineering Services, Amcor