Konsumentvalidering

Visa nya förpackningar i sitt sammanhang för att låta utvärderas av konsumenter

Så snart som den konstnärliga utformningen och formen har fullbordats, kan förpackningstillverkarna använda sig av processmodulen Konsumentvalidering i lösningen Perfect Package3DEXPERIENCE för att validera nya förpackningars effektivitet tillsammans med konsumenter före konstruktionens slutfas. Konstruktörerna kan skapa och manipulera förpackningsmaterial, belysning och miljöer interaktivt, och visualisera den nya förpacknignen i realtid utan behov av kostsamma skalmodeller och prototyper. Detta ger en tydlig bild av hur den nya förpackningen kommer att se ut och hur konsumenterna kommer att kunna särskilja den på hyllan i förhållande till konkurrenternas produkter.

Med hjälp av lösningen Perfect Shelf 3DEXPERIENCE kan dessa konstruktioner också testas med konsumenter i butiken för att säkerställa att den nya förpackningens utformning uppnår fastställda mål.

Fördelar och starka sidor:

  • Utforskar fler förpackningsalternativ genom utvärderingar av typen “quick and dirty” av nya koncept och gör om proceduren med konsumenterna för att skapa den perfekta förpacknigen
  • Påskyndar konsumentvalideringen genom användning av fotorealistisk rendering i flera miljöer, som kan användas inom kvalitativ eller kvantitativ forskning
  • Eliminerar behovet av kostsamma fysiska prototyper genom visualisering i realtid