Konsumentinsyn

Uppmana konsumenterna att föregripa trender och upptäcka problem

Mer än någonsin behöver företag inom sektorn förpackade konsumtionsvaror och detaljhandeln lyssna av och övervaka konsumenternas uppfattningar av varumärken och vad de tycker om förpackningarna. Dessa insikter kan informera företagen om förpackningseffektivitet och vad som behöver ändras.

Modulen Consumer Insights i lösningen Perfect Package3DEXPERIENCE gör det möjligt för dessa företag att övervaka och lätt samla in nyckelinformation och KPI för att ta rätt beslut i rätt tid. Det hjälper företagen att lyssna till och lära av konsumenterna, vilket möjliggör insikt i vad dessa värderar, vad de tycker om varumärkena och förpackningarna. Dessa insikter är avgörande för de förpackningsansvariga för att kunna uppdatera varumärkenas utseende och ansluta till konsumenterna vid hyllorna i butiken.

Related Videos

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

  • Exploatera insikterna baserade på de observerade konsumentbeteendena och åsiktsanalyserna.
  • Förbättra beslutstagandet genom övervakning i realtid och översikter av interna data och sociala nätverk i en enda lösning.
  • Utvärdera snabbt effekten av nya förpackningar genom att övervaka konsumenternas reaktioner och ingå samtal on-line.