Konceptutveckling

Minska utvecklingstiden för förpackningar från 6 veckor till 48 timmar

Utveckling av nya förpackningskoncept kräver att konstruktörer tar vagt definierade synpunkter från konsumenter och översätter dem till nya konstruktioner som gör att produkterna säljer bättre på butikshyllan. Tidigare skissade förpackningskonstruktörer och ingenjörer nya paketutformningar på papper. Konsumenterna var tvungna att föreställa sig hur dessa idéer skulle se ut i verkligheten och ingenjörer var därför tvungna att återskapa konstruktionen i 3D CAD-verktyg för att utveckla förpackningen.

Perfect Package gör det möjligt för konstruktörer att skissa sina idéer direkt i 3D genom att kombinera intuitiviteten hos ritrörelser i 2D och kraften hos exakta och realistiska 3D-modeller. De flesta förpackningskonstruktörer väljer skisser som medium för att uttrycka sina idéer. Med konceptutvecklingen i Perfect Package blir 3D-skissandet lika intuitivt som att rita på papper. Såväl kreativa behov tillgodoses samtidigt som känslomässiga spärrar mot att skapa direkt i 3D kan elimineras.

Det gör att konstruktörerna bättre kan visualisera och dela sina konstruktioner med personer som inte deltar i det kreativa arbetet, samtidigt som de lättare kan samarbeta med ingenjörer om att skapa den perfekta förpackningen utan att gå miste om viktiga delar av processen. På så sätt kan industridesigner och förpackningsingenjörer definiera fler konstruktionsalternativ och undersöka förpackningens genomförbarhet mycket tidigt i konstruktionsprocessen och välja ut de bästa kandidaterna baserat på återkoppling från kunder och tillverkningsbegränsningar.

Creating in 3D and evaluating new packaging concepts faster!

Viktiga funktioner och fördelar

  • Korta ned tidsåtgången för generering av flera koncept genom att skissa idéer i 3D lika snabbt som med papper och penna
  • Bättre feedback från konsumenter och team genom att produktdesigner tydligt kan ge uttryck för sina idéer i 3D
  • Effektivisera arbetet med att omsätta idéer till färdiga konstruktioner genom att använda samma konstruktionsverktyg