Arbetet med att konstruera förpackningar är ofta utspritt på flera olika grupper och leverantörer som använder olika system. Detta kan resultera i omarbetningar, förseningar, ökade kostnader, kvalitetsproblem och återkallelser. Tänk om du kunde riva ned dessa staket och få alla att samarbeta inom en integrerad affärsplattform?

Perfect Package är en 3D Industry Solution Experience-lösning som gör det möjligt för tillverkare, konstruktions- och designbyråer, förpackningsleverantörer och tryckerier att samarbeta och skapa banbrytande konstruktioner. Den gör det också möjligt att snabbt skapa iterationer från skisser över de ursprungliga idéerna till färdiga produkter i butik. Konstruktionerna kan sedan snabbt anpassas till lokala marknader över hela världen.

Perfect Package kan avsevärt förkorta konstruktionscykler för förpackningar, minska förpackningsmaterialkostnader och tar praktiskt taget bort risken för återkallanden. Företag kan snabbt återanvända och anpassa konstruktioner för expansioner av sortimentet, nya storlekar och lokala preferenser och därmed förkorta ledtider och expandera till nya marknader.

Upptäck värdet med 3DEXPERIENCE-lösningen Perfect Package

  • Minska konstruktionstiden med upp till 50 procent
  • Sänk material- och kostnaderna med mellan 30 och 50 procent
  • Du eliminerar praktiskt taget risken för kostsamma återkallelser och kvalitetsproblem på grund av förpackningen
  • Återanvänd befintliga konstruktioner och snabba därmed på expansioner på nya marknader till en bråkdel av den nuvarande kostnaden

Ett av målen för våra resultatmått var att minska antalet konstruktionsändringar med 20 procent på ett år. Nu ligger vi långt före det målet.

Suresh Krishnan Group Manager, Advanced Engineering Services, Amcor