Tillverkning inom flygindustrin

Inom Flyg- och försvarsindustrin där många projekt drabbas av kostnadsöverskridelser och förseningar, är en effektiv tillverkningsplanering och genomförande avgörande för fortsatt verksamhet. Tillverkningsplanering och genomförande omfattar otaliga element som noggrant måste samrodnas och utföras för att framgångsrikt kunna lansera ett program i tid och enligt budget. Sammanlänkade verksamheter i produktionsanläggningen och hos leverantörerna måste noggrant planeras för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala sekvensen.

Dassault Systèmes (3DS) lösning Aerospace Manufacturing stöder metoden konstruera för tillverkning för att konstruktions- och tillverkningsprocesserna ska kunna optimeras samtidigt på ett sätt där man bäst utnyttjar tillgängliga resurser.  Redan på ett tidigt stadium av produktutveckling, tillverkningsplanering, resurshantering och produktion kan man definiera olika operationer i DS PLM-system för att minska uppkomsten av problem som kan försena tillverkningen som ofta uppstår när produkterna är färdiga att tillverkas. Omfattande verktyg för 3D-processer och resursplanering tillhandahålls för tillverkningsföretag i hela det förlängda företaget  för att skapa och optimera flexibla tillverkningsprocesser enligt modellen konstruera för tillverkning. Genom att simulera resurser som robotar, personal och tillverkningsprocesser, kan tillverkare inom flyg- och försvarsindustrin utvärdera flera produktionssystem och processer innan de investerar i en enda prototyp.

Den här metoden främjar strategin 'Konstruera och bygg var som helst' (Design Anywhere/Build Anywhere (DABA)) och därmed företagets flexibilitet, vilket gör det möjligt att mycket lätt skifta produktionen mellan olika anläggningar för att optimera kapaciteten.

Eftersom ändringar är oundvikliga i verkligheten, erbjuder Dassault Systèmes en funktion för att snabbt kunna utvärdera olika alternativ till produktionsprocessen och föreslå en "build-around-strategi" för att snabbt och effektivt omarbeta planen.  DS PLM-system upprätthåller sambanden mellan konstruktions-, tillverkningsplaneringen och produktionsinformationen. Detta hjälper till att spåra sent utförda ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringarna och studera inverkan av ändringarna på produktionen för att optimera kapaciteten och upprätthålla produktkvaliteten. Dassault Systèmes PLM-system med integrerad konstruktion och tillverkning ger flygplanstillverkarna den information de behöver för att förutsäga kostnaden av ändringarna i pengar och tid. Tillverkningssekvenserna kan arrangeras om oberoende av konstruktionsstrukturen, vilket ger individuella anläggningar full flexibilitet att använda specialanpassade produktionsmetoder. Efter avslutad tillverkningsplanering, överförs detaljerade arbetsinstruktioner till arbetarna genom MES (Manufacturing Execution System) i form av instruktioner som är lätta att följa och som omfattar monteringssekvenser i 3D för att minska antalet fel.

Related Videos

Lösningen Tillverkning för flygindustrin omfattar:

  • Tillverkningsplanering och analys
  • Tillverkningsresurser och logistik
  • Produktionshantering, inklusive integrering med Intercim

Vi väljer CATIA och DELMIA för deras teknologi för virtuella 3D-prototyper inom konstruktion, processer och tillverkning därför att Dassault Systèmes har flygplansdedikerade tillämpningar som utgör standard inom flygindustrin.

Song Chengzhi Director, Deputy General Manager and Chief Designer, Chengdu Aircraft Industrial