Aerospace Monteringsstrukturer

Att börja använda sig av banbrytande teknologi, som till exempel kompositmaterial för stora flygplanssektioner, kombinerade med global omdistribuering av roller och ansvar mellan OEM-företag, partner och leverantörer, gör att samarbetet och processoptimeringen blir avgörande för att minska risker, inkonsekvenser i konstruktionen, förseningar och dålig produktkvalitet. Att samordna utvecklingen av ett flygplans monteringsstruktur är en utmanade process när trycket ökar för att möta komplexa konstruktionskrav och snäva leveranstider. Pågående tekniska ändringar - särskilt i fall då multipla konfigurationer är involverade - kan göra det svårt att hålla materiallistor och andra produktdata uppdaterade och synkroniserade över hela leverantörskedjan.

Dassault Systèmes PLM-lösning för Aerospace Assembly Structures stöder alla de aktiviteter som krävs för konstruktion och tillverkning av strukturella delar av ett flygplan och de verktyg som krävs för att bygga dem. Lösningen omfattar dedikerade tillämpningar för att definiera såväl enkla som komplexa femaxlade maskinbearbetade multi-pocketdelar, raka eller hydroformade delar i metallplåt liksom kompositdelar med komplexa konstruktionskonfigurationer och tillverkningsprocesser som t.ex. gjutning med hartsöverföring (Resin Transfer Molding), manuell uppläggning eller automatisk bandläggning. Dedikerade funktioner gör det möjligt för ingenjörer att koncentrera sig på konstruktionen snarare än utformningen av geometri. Som ett resultat av detta kan högkvalitativa produkter med mer innovativa funktioner tillverkas till en lägre kostnad, och som dessutom möter kundkraven.

Funktionerna "att konstruera i sammanhang" och "relationell konstruktion" som är utmärkande för den här lösningen underlättar kommunikation på ett tidigt stadium mellan konstruktion, analys, tillverkning och service i hela det förlängda företaget. Den gör det möjligt för tillverkare inom sektorn att konstant kunna övervaka produkternas prestanda och kostnaderna som följer av besluten gällande konstruktionen, samtidigt som man driver på konstruktionsiterationerna och minskar tekniska ändringar på ett sent stadium. Förutom att minska kostnader och produktutvecklingstid, ger Dassault Systèmes PLM-system möjlighet att maximera användningen av företagets intellektuella kapital. Genom att tillämpa allmänna metoder och processer för kollektiv utveckling av produkten, underlättar den det kontinuerliga insamlandet och berikandet av företagets intellektuella kapital i nya derivata program.

Lösningen för Aerospace Assembly structures inkluderar Dassault Systèmes beprövade metoder för tekniska strukturer och har utvecklats tack vare djupgående expertis inom de unika tekniska kraven inom flyg- och försvarsindustrin. Detta är anledningen till varför 3DS PLM-system är den mest använda produktutvecklingslösningen inom denna sektor idag.

Related Videos

Lösningen för monteringsstruktur för flygindustrin omfattar:

  • Maskinbearbetade delar, från konstruktionsfasen till förberedelsen av tillverkningen
  • Metallplåt, från konstruktionsfasen till förberedelsen av tillverkningen
  • Kompositdelar från konstruktionsfasen till förberedelsen av tillverkningen
  • Analys och simulering för konstruktörerna

Vi kan automatiskt göra komplexa monteringar på några timmar istället för veckor, baserade på regler och parametrar.

Warren Potts Technical Support Director, Goodrich Aerostructures