Lösningen Försäljning & marknadsföring för flygindustrin

Försäljnings- och marknadsföringsprocesserna för flyg- och försvarsindustrin har utvecklats under det senaste decenniet. Numera är kunderna relativt involverade i produktdefinitionerna, från och med konceptstadiet. Faktorer som energikonsumtion, vikt, prestanda och produktens användbarhet i vissa geografiska zoner diskuteras på ett tidigt stadium mellan OEM-företagen och potentiella köpare. Produktcheferna har till uppgift att fastställa den bästa strategin för att konstruera en produkt. Strategins målsättning är att svara på kundernas behov, säkerställa produktkvaliteten och skydda vinstmarginalen, genom att föregripa och bättre täcka in nyckelproblemen på ett bättre sätt än konkurrensen.

Dassault Systèmes (3DS) lösning Försäljning & marknadsföring för flygindustrin hjälper dig att skapa och hantera fler konceptvarianter genom att utnyttja och återanvända konstruktioner från tidigare projekt, liksom kunskap och jämförelsestudier. Ett brett urval av virtuella definitioner och valideringslösningar finns tillgängliga för OEM-företagen och deras kunder för att samarbeta på produktdefinitionen från början av programmet.

 

Med hjälp av mallar och kataloger har man produktlivscykelinformation, som till exempel CAD-data, materiallistor och simuleringsresultat från existerande produkter till hands för alla inblandade personer, så att flera olika produktkonfigurationer kan utvecklas och jämföras snabbare. De direktanslutna, 3D-baserade produkt- och tillvalskatalogerna gör det lättare för kunderna att välja de egenskaper de vill ha och diskutera ändringar de vill göra. Intuitiva och lättanvändliga 3D-verktyg för konfiguration av flygkabiner gör det möjligt att snabbt planera placeringen av säten och utrustning i en kabin så att de kan undersöka olika konfigurationer och uppleva den virtuella kabinen ur passagerarsynpunkt. Lösningen gör det också möjligt för ingenjörerna att utvärdera verkningarna av konfigurationsändringarna på flygplanets vikt, gravitationscentrum och flygprestationer.

Dassault Systèmes PLM-system säkerställer att de som är inblandade i produktutvecklingen - konstruktörer, ingenjörer, inköpsspecialister, säljare och kunder - samarbetar från början så att produkter kan utvecklas snabbare, med färre ovälkomna överraskningar i slutfasen av  produktutvecklingen. En snabbare och mer detaljerad konceptutformning hjälper projektcheferna att utvärdera projektkrav och kostnader med större precision, vilket gör att de kan tillförsäkra sig om  produktens tillverkningsbarhet och lönsamhet innan de tilldelar resurser. Dessutom kan projektcheferna, tack vare funktioner som genererar kundanbud, kompletta med prissättning och ungefärliga leveranstider, bättre fokusera på kundernas tillfredsställelse samtidigt som de kan kontrollera kostnader, kvalitetsnivå och ledtider.

Lösningen Försäljning & marknadsföring för flygindustrin omfattar:

  • Produktportföljhantering
  • Hantering av affärstillfällen 
  • Anbudshantering
  • Produktkatalog
  • Urval av produkttillval
  • Konfiguration av flygkabin och system

3DVIA Composer gör det möjligt att dela de lösningar vi har föreställt oss med alla deltagare på ett mycket tidigt stadium i projektet. Det här verktyget ger en reell effektivitet i beslutstagandet.

Didier Zely Project Leader, MECANO ID