Innovation Factory

Kombinera innovation och produktivitet

Fondhantering

Förvandla fondhanteringen

Allteftersom tillgångarna ökar och de finanseilla flödena utvecklas, måste de fondansvariga bli mer reaktiva för att kunna utnyttja gynnsamma marknadstillfällen och snabbt svara på de utmaningar som uppstår på marknaden och inom regelverk.

Dassault Systèmes Fondhantering  är en plattform som gör det möjligt för investeringsfonder att etablera fonder lokalt, regionalt eller internationellt på ett mer effektivt sätt, i tid och enligt budget.

Fondhantering är skalbar och kan anpassas till små såväl som stora fonder, och leder ansvariga och övriga intressenter genom fondens livscykel för att skapa, hantera, underhålla och avveckla fonder.

Fondhantering  utgör en basmodul inom Produktinnovationsfabriken och ger omedelbar avkastning på kortsiktiga investeringar samtidigt som den lägger grunden för långsiktiga resultat.

Om ni använder en myriad av kalkylprogram, dokument, power point-presentationer och manuella interna kommandon med en svindlande operationell risk, kontakta oss för att personligen upptäcka vår lösning och dess fördelar:

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

  • Automatiserad och upprepbar produktkreation och hantering
  • Optimerad global produktplanering & samarbete
  • En enda uppdaterad datakälla för alla företagets produkter