Analytic Decision Engine

Upptäcka exploaterbara informationssystem

Analytic Decision Engine är en omfattande lösning  som inte bara hanterar och organiserar hela informationsflödet vilket täcker all data, simulering och analys, men som också ger den visualisering och de nödvändiga verktyg som behövs för att agera på några minuter istället för dagar och månader.

En stark motor för virtualitet och semantik främjar snabb datainsamling från en myriad av strukturerade och ostrukturerade källor, vilket eliminerar behovet av många av de manuella processerna som är förhärskande idag.

Användare inom företaget har möjlighet att skaffa fram information ur mängden av data som samlats in med hjälp av den integrerade organisationsmotorn. Området och de associerade uppsättningarna av data, modeller och simuleringstekniker kan snabbt samlas in eller köras utifrån existerande mallar.

Kärnan i Analytic Decision Engine är en sofistikerad analytisk och prediktiv motor som ger unika exploaterbara insikter utifrån stora strukturerade och ostrukturerade datamängder från hela företaget och hela värdekedjan, inklusive det sociala nätverket.

Förmågan att förstå och agera på denna insikt utgör det mest kritiska elementet. Multidimensionella visualiseringar av senaste snitt och kundanpassade översikter assimilerar och förenklar stora datamängder för en lättförståelighet som driver på snabbt beslutstagande.