3D Customer Intelligence

Tredimensionell insyn

3D Customer Intelligence är en omfattande lösning  som inte bara hanterar och organiserar hela informationsflödet vilket täcker all data, simulering och analys, men som också ger den visualisering och de nödvändiga verktyg som behövs för att agera på några minuter istället för dagar och månader.

En stark motor för virtualitet och semantik främjar snabb datainsamling från en myriad av strukturerade och ostrukturerade källor, vilket eliminierar behovet av många av de manuella processerna som är förhärskande idag.

Driven av en patenterad informationssökningsmotor, drivs identifieringen av mönster och fastställda resultat på ett intelligent sätt: lönsamhet för kunden och produkten, effektivitet i reklamen, kanalernas prestation, kundernas segmentation, analys av utmattningsgraden, hantering av kundförvärv och fidelisering av dessa. Dessutom kan användarna införliva vilka existerande modeller som helst i ramverket.

Förmågan att förstå och agera på denna insikt utgör det mest kritiska elementet. Alla data visas i kundanpassade översikter som kan omfatta vilka interna och externa data som helst för att skapa verkliga kundinformationssystem i 3D.