Vindkraft

Om ni kan konstruera och tillverka era produkter på en enda samverkande plattform som kopplar samman alla avdelningar och medverkare, skulle ni då kunna utveckla era vindturbiner mer ekonomiskt och leverera dem snabbare?

Koppla samman värdekedjan från vindturbiner till vindfarmar

Från vindturbinutveckling till vindfarmsplanering, drift och underhåll till griddtekniköversikter

Den ständigt ökande efterfrågan av energi och ökat fokus på förnybara resurser har gett upphov till tusentals projekt av landbaserade vindfarmar liksom vindfarmar offshore över hela världen. Oavsett om ni är tillverkare av vindturbiner, konstruktörer eller ägare, har Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar för er.

  • Genomgående kompositlösningar - konstruktion, simulering och tillverkning
  • Integrerad projekthantering och produktutveckling med konfigurationsvarianter
  • Avancerad simulering av vindturbinkomponenter
  • Mekanisk och strukturell konstruktion för utformning av vindturbinsystem
  • Samverkande projekthantering av stora projekt
  • Hantering av drift och översikter
  • Teknisk dokumentation
  • Virtuell utbildning för operatörer