Vattenkraft

Om man kunde uppleva den framtida miljön före all schaktning, skulle det gå snabbare att påskynda godkännandet av projektet? Om ingenjörerna kunde simulera all konstruktion och alla utrustningsfaser, skulle tidsschemat kunna förkortas då?

Förbättra konstruktionskvaliteten och minska inverkan på den naturliga miljön liksom på mänskligt liv.

Från preliminära studier till underhåll och drift

Industry Solution Experiences tillhandahåller verktygen för att hantera hela processen - från preliminära analyser av implementeringsalternativ till detaljerad konstruktion av anläggningen och utrustningen, som stöds av en kraftfull programhantering som gör det möjligt för er att planera och övervaka utförandet. Industry Solution Experiences är hittills oöverträffade och har prövats i länder som använder vattenkraft, som Kina och Canada.