Värmekraftverk

Om ni kunde konstruera kol- och gasdrivna elproduktionssystem och utrustning i 3D med hela konstruktionsprogrammet hanterat på ett samverkande sätt, skulle ni då kunna förbättra effektiviteten och lagra växthusgas för att få en renare anläggning?

Slutför ert projekt i tid och enligt budget

Optimera projekten och minska inverkan på miljön

Oavsett vilket intresse som finns för miljön och den globala uppvärmningen behöver människan billig energi, och därför fortskrider utvecklingen av kol- och gasbaserade värmekraftverk i ett högt tempo. Med den okonventionella produktionsrevolutionen i USA, kommer nya gasdrivna anläggningar att ersätta koldrivna anläggningar, även om det samtidigt finns ett tusental koldrivna värmekraftverk under konstruktion världen runt.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar tillhandahåller konstruktonsverktyg för leverantörer av utrustning för turbinanläggningar, liksom för integreringen av olika vetenskapsgrenar för hela kraftverket. Dessutom gör exakta programhanteringsfunktioner det möjligt att planera och övervaka konstruktionen av anläggningen tillsammans med entreprenörerna för att kunna slutföra i tid och enligt budget.