Anläggnings- och konfigurationshantering

Säkerställ teknisk dataintegritet hos alla projektansvariga

Lösningen Safe Plant Engineering, baserad på plattformen 3DEXPERIENCE, erbjuder en social samarbetsplattform såväl som en strukturerad miljö med kontrollerade datakällor för livscykeln.

Konfigurationshanteringsfunktionerna ger full kontroll över alla data, vilket säkerställer rätt inhämtning av rätt version av ett dokument, samtidigt som det bevarar informationsintegriteten. Detta är speciellt viktigt i ett sammanhang där det finns multipla kontrakt och där alla gränssnitt måste hanteras noggrant.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Information i olika versioner ger valideringsstatus med total spårbarhet
  • Få åtkomst till anläggningstillgångar från olika nivåer av insyn (geografisk, per system...)
  • Upprätthåll informationsintegriteten under ändringshanteringen
  • Konfigurerad information optimerar senarelagda processer (inköp, konstruktion)