Integrering och visualisering av tvärdisciplinära konstruktionsdata

Säkerställa fysisk koherens mellan alla tekniska områden

“Inga defekter” innebär perfekt anpassning av fysiska konstruktioner för att effektivt kunna installera, resa och bygga föreliggande anläggning med alla dess komponenter, system och strukturer. Anläggningar, stålstrukturer, rör och kablar utformas med hjälp av en mångfald 3D-konstruktionsverktyg.

Safe Plant Engineering erbjuder integreringsfunktioner som gör det möjligt att samla in konstruktioner från olika källor och bygga upp en omfattande virtuell anläggninsgmodell. Med den här syntesplattformen kan man utföra 3D-validering av konstruktionen, inklusive analys av inkompatibiliteter och säkerhetsavstånd, och eliminera ett stort antal potentiella källor till kostsamma fel.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Livscykelkontrollerad integreringsprocess för att bygga en digital prototyp av anläggningen
  • ISO15926-överensstämmande adaptor integrerar olika CAD-data 
  • Utnyttjar till fullo den bästa applikationen för varje område
  • Kompletta kontrollverktyg för interferenser 
  • Begränsar ansträngingarna för att validera koherensen mellan de olika områdena  
  • Utnyttjar den digitala prototypen för senare användning (olika frågeställningar, simulering i 4D etc.)