Safe Plant Engineering

Uppnå säkerhet, överensstämmelse och prestationskrav på en felfri anläggning

Företagen inom byggnadsbranschen tillsammans med ägarna arbetar för att uppnå förväntade nivåer av prestanda för komplexa anläggningar, samtidigt  som man respekterar normer för hög säkerhet och miljökrav. Avbrott i samarbetet mellan de olika yrkena i byggnadsbranschen under själva byggnationen leder till felaktigheter och kostsamma förseningar.

Dassault Systèmes industrilösning Safe Plant Engineering, baserad på plattformen 3DEXPERIENCE®, hjälper till att uppnå målsättningar liksom tillförlitlighet och säkerhet medan man reducerar kostnader och förseningar. 

Upptäck mervärdet med lösningen "Safe Plant Engineering"

  • Hantering av överensstämmelser för att uppnå initiala förväntningar gällande projektet
  • Fysisk konsekvens mellan alla inblandade yrkesområden
  • Säkerhet för tekniska data hos alla intressenter 
  • Virtuell testning av anläggningens säkerhet och prestationsnivå 
  • Effektivt samarbete beträffande tekniska val